วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

โครงสร้างบุคลากร

เกี่ยวกับวิทยาลัย โครงสร้างบุคลากร

อ. ขวัญ ร้อยผึ้ง
รองหัวหน้าเเผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
อ. เทอดไกร มาดี
เจ้าหน้าที่สโตร์เเผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อ. เบญจา พันธุ์ยิ้ม
อาจารย์ประจำเเผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
อ. ศิริพงศ์ ศรีปาน
หัวหน้าเเผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
อ. สมพล สายสกล
อาจารย์ประจำเเผนกช่างไฟฟ้ากำลัง