วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

สนใจสมัครเรียน ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

กรอกใบสมัครออนไลน์

กรอกใบสมัครออนไลน์

ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระเงินค่าสมัคร

แจ้งชำระเงินค่าสมัคร

แจ้งชำระเงินค่าสมัคร

ส่งเอกสารสมัครเรียน

ส่งเอกสารสมัครเรียน

ยินดีต้อนรับสู่การเป็นนักศึกษาใหม่

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่