วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน KRUNGTHON TECHNOLOGICAL COLLEGE
รับสมัคร นักเรียน - นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มประชาสัมพันธ์ Summer ต่างสถาบัน ปีการศึกษา 2563

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอน เมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องออกกำลังกาย

ศึกษาดูงานการทดสอบคุณสมบัติการทนแรงกระแทก - แรงดันของท่อ PVC

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน(สำหรับนักศึกษาจบ ปีการศึกษา 2561)

กำหนดมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

53 ปี วันดีๆที่กรุงธน เปิดรับทุนเรียนฟรี 3 ปี

กิจกรรมกีฬาสี 2562