วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

กฎระเบียบและการแต่งกาย

รอบรั้ววิทยาลัย กฎระเบียบและการแต่งกาย

ระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วิทยาลัยกวดขันความประพฤติของนักเรียนให้ อยู่ในระเบียบวินัยอันดี มาเรียนสม่ำเสมอ และมีความประพฤติดียิ่งขึ้น

ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้นักเรียนอยู่ในระเบียบของวิทยาลัย เป็นผู้ประพฤติดี ตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ รู้จักรับผิดชอบตนเอง เพื่อประโยชน์และอนาคตที่ดีของนักเรียนจึงมีระเบียบการมาเรียน ดังนี้

เวลาเรียน

 1. นักเรียนระดับ ปวช. ต้องมาวิทยาลัยให้ทันเวลา 08.00 น. เพื่อให้ทันเวลาเข้าแถว เคารพธงชาติ ถ้าหลังจากเวลานี้จะถือว่ามาเรียนสาย และเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.20 - 15.30 น.
 2. นักเรียนระดับ ปวส. รอบเช้า เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.20 - 15.30 น.
 3. นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ของแต่ละวิชา จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้นๆ
 4. วันและเวลาเรียนตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
  - ภาคปกติ เวลา 08.00 – 15.30 น.
  - ภาคบ่าย เวลา 18.00 – 21.00 น.

การลา

 1. ขาดเรียนโดยมีธุระจำเป็นหรือป่วย จนไม่สามารถมาเรียนได้ ต้องนำใบลามาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา เวลาที่กลับมา เรียน
 2. การลาพิเศษกลับบ้าน จะอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ป่วยกะทันหันโดยไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนเมื่อได้พิสูจน์ ว่า  ป่วยจริง จึงจะได้รับอนุญาตให้กลับโดยอาจารย์ฝ่ายปกครองหรือ ถ้ากลับโดยพลการถือว่า หนีเรียน
 3. การลาออกนอกบริเวณวิทยาลัยชั่วคราว จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ ฝ่ายบริหาร อาจารย์ฝ่ายปกครอง

บัตรนักเรียน

 1. นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจำตัว เพื่อสแกนบัตรแสดงตนว่ามาถึงวิทยาลัยแล้ว ก่อนเวลา 08.00 น. 
 2. นักเรียนมาสแกนบัตรหลังเวลา 08.00 น. ถือว่ามาสาย ระบบจะทำการตัดคะแนนกิจกรรม ครั้งละ 1 คะแนน
 3. นักเรียนที่ไม่ได้สแกนบัตร ระบบจะทำการตัดคะแนนกิจกรรม ครั้งละ 2 คะแนน
 4. นักเรียนต้องพกบัตรติดตัวไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน เมื่อนักเรียนมีความประสงค์ติดต่องานกับ ฝ่ายธุรการหรือฝ่ายวิชาการ

การแต่งกาย

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ปวช. ช่างอุตสาหกรรม (ภาคปกติ)

 1. เสื้อฝึกงาน ใช้แบบฮาวายชั้น ปวช. สีน้ำตาล ปักรูปพระวิษณุที่กระเป๋าทางด้านซ้าย ปักอักษรย่อของแผน และชื่อนามสกุลที่หน้าอกด้านขวามือ ด้วยไหมสีขาวตัวอักษรสูง 1 ซม. ความหนาตัวอักษรพอประมาณ
 2. กางเกง แบบสากลขายาวสุภาพ ไม่รัดรูป สีกรมท่าล้วน ขายาวเพียงข้อเท้า รูปทรงกระบอก มีกระเป๋าเจาะด้วย ตะเข็บข้างๆ ละ 1 กระเป๋า อนุญาตให้มีกระเป๋าหลัง 1 กระเป๋าเจาะในตัวไม่มีฝาปิด ให้ใช้ผ้าชนิดเดียวเท่านั้น
 3. เข็มขัดใช้หนังสีดำขนาดกว้าง 2.5 – 3 ซม. หัวเข็มขัดตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด
 4. รองเท้าคัทชู หนังสีดำล้วนขัดมัน ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูก หุ้มส้น ถุงเท้าสีดำ
 5. ทรงผม รองทรงสูง จอนผมข้างหูและด้านหลังตัดเปิดขึ้นจนเห็นไรผม ความยาวด้านหน้าพอประมาณให้อยู่ใน สภาพเป็นนักเรียน

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาชั้น ปวส. ช่างอุตสาหกรรม (ภาคบ่าย)

 1. เสื้อฝึกงาน ใช้แบบฮาวายชั้น ปวส. สีเทา ปักรูปพระวิษณุที่กระเป๋าทางด้านซ้าย
 2. กางเกง แบบสากลขายาวทรงสุภาพ ไม่รัดรูป สีดำหรือสีกรมท่า
 3. เข็มขัด ใช้หนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด
 4. รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบสุภาพ (ห้ามรองเท้าแตะ)
 5. ทรงผม ตัดรองทรงความยาวพอประมาณให้อยู่ในสภาพนักศึกษา

อักษรย่อของแผนกมีดังนี้

อักษรย่อของแผนกปักเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน ชื่อ นามสกุล อยู่ด้านล่าง 

 • ช่างยนต์ = A.P
 • ช่างไฟฟ้า = E.P
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ = E.E
 • ช่างกลโรงงาน = M.M

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนพณิชยการ ปวช. (ภาคปกติ)

นักเรียนชาย

 • สูท คอจีน แขนยาว สีดำ มีเครื่องหมายที่กระเป๋าด้านซ้ายมือ
 • กางเกงรูปทรงกระบอก สีดำล้วน ขายาว กระเป๋าเจาะตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ถ้ามีกระเป๋าหลังให้เจาะในตัว
 • เข็มขัด ใช้หนังสีดำ กว้าง 2.5 – 3 ซม. หัวเข็มขัดใช้แบบที่วิทยาลัยกำหนด
 • รองเท้า ใช้หนังสีดำขัดมัน มีเชือกผูกหุ้มส้นไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำ
 • ทรงผม ตัดรองทรงสูง ไม่ไว้จอนข้างหู และด้านหลังตัดเห็นไรผมความยาวด้านหน้าไม่เกินคิ้ว ให้อยู่ในสภาพของนักเรียน

นักเรียนหญิง

 • เสื้อสีขาว คอปกบัวแหลมผ่าหน้า ผ้าโทเร แขนยาว เอวจั๊มมีกระดุมที่เอวสีขาวเจาะตาไก่ (กระดุมหน้าและปลายแขนเสื้อ) มีกระเป๋าปะที่หน้าอกด้านซ้าย
 • โบว์ติดคอเสื้อพื้นสีดำมีลายชมพู ม่วง และมีโลโก้วิทยาลัยที่ปลายโบว์ด้านซ้าย
 • กระโปรงสีดำ จีบรอบตัว ผ้าโทเร สั้นเหนือจากกลางหัวเข่า 2 นิ้ว จีบกระโปรงลึก 1 ½ นิ้ว ด้านหน้า
 • กระโปรง จำนวน 6 จีบ ด้านหลัง 6 จีบ ตีเกร็ดจากขอบกระโปรงลงมา 4 ½ นิ้ว ซิปข้าง มีกระเป๋าเจาะขอบกระโปรง
 • รองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้าสีขาวยาวกลางหน้าแข้ง
 • กระดุม เข็ม เครื่องหมายติดหน้าอกเสื้อด้านขวา
 • ทรงผม สุภาพไม่ทำสีผม

ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาพณิชยการ ปวส. (ภาคปกติ)

นักเรียนชาย

 • เสื้อเชิ๊ดสีขาวเกลี้ยง ผ่าอกตลอด แขนสั้นหรือแขนยาว ขนาดเสื้อไม่หลวมจนเกินไป
 • กางเกง แบบสากลขายาวทรงสุภาพไม่รัดรูป รูปทรงกระบอก สีดำล้วนขายาวเพียงข้อเท้า กระเป๋าเจาะตาม ข้างละ 1 กระเป๋า ถ้ามีกระเป๋าหลังให้เจาะในตัว
 • เข็มขัด ใช้หนังสีดำ กว้าง 2.5 – 3 นิ้ว หัวเข็มขัดใช้แบบที่วิทยาลัยกำหนด
 • รองเท้า ใช้หนังสีดำขัดมัน มีเชือกผูกหุ้มส้นไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำล้วน
 • ทรงผม ตัดรองทรงสูง จอนข้างหู และด้านหลังตัดเห็นไรผมความยาวพอประมาณ ให้อยู่ในสภาพของนักเรียน

นักเรียนหญิง

 • เสื้อคอปกมีสาบ สีขาวเกลี้ยง เจาะตาไก่ (ด้านติดกระดุม) 
 • กระโปรงสีดำล้วนทรงสอบ ด้านหน้าเรียบ ด้านหลังทวิช ความยาวของกระดุมหัวเข่า 
 • รองเท้าคัชชู สีดำล้วน ส้นสูง ไม่เกิน 1 ½ นิ้ว 
 • กระดุม เข็ม เครื่องหมายหน้าอกและปกเสื้อของวิทยาลัย

  


การจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ได้จัดให้มีชมรมต่างๆ ขึ้นภายในวิทยาลัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด ดังนี้

 1. ชมรมลูกเสือ
 2. ชมรมกีฬา
 3. ชมรมพาณิชกรรม
 4. ชมรมอาเซียน
 5. ชมรมช่างยนต์
 6. ชมรมช่างกลโรงงาน
 7. ชมรมช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบสำหรับนักเรียนทุน

 1. ต้องมาเรียนสม่ำเสมอ ผลการเรียนแต่ละภาคเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. ต้องแต่งกาย และปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัย
 3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยทุกครั้ง 
 4. ต้องช่วยสร้างชื่อเสียง ไม่ทำลายชื่อเสียงของวิทยาลัยทุกๆด้าน ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ติดสารเสพติด
 5. นักเรียนทุนคนใด ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็น นักเรียนทุนทันที

การประพฤติผิดระเบียบที่อยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 1. ประพฤติหรือแสดงกิริยาวาจาไม่เหมาะสมต่อครูอาจารย์
 2. ลักขโมย
 3. ก่อการทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
 4. ดื่มสุราและยาเสพติด มีเหล้าแห้ง ทินเนอร์ ยาไอช์ ยาอี ฯลฯ ในเครื่องแบบนักเรียน แม้จะไม่ได้ดื่มกินภายในบริเวณวิทยาลัย แต่ดื่มกินมาจากภายนอก แต่มีอาการของยาเสพติดอยู่ ก็ถือว่าผิดระเบียบ
 5. พกอาวุธ
 6. กระทำตนเป็นอันธพาล
 7. กระทำผิดเรื่องเพศ
 8. เล่นการพนันทุกชนิด
 9. มีวัตถุระเบิดหรือส่วนผสมของวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง
 10. ดื่มน้ำเมามีสุรา เบียร์ และสารเสพติด อื่นๆ ใกล้บริเวณวิทยาลัยในรัศมี 1,000 เมตร จากวิทยาลัยแม้จะอยู่นอกเครื่องแบบนักเรียนก็ตาม
 11. ชักชวนหรือรวมกลุ่มเพื่อฝ่าฝืนระเบียบของวิทยาลัยข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด
 12. ในเวลาเรียน นักเรียนไปมีเรื่องนอกวิทยาลัย จนถึงเป็นกรณีพิพาทขึ้นสถานีตำรวจ ลงบันทึกประจำวันไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะเป็นโจทย์หรือจำเลยก็ตาม
 13. ทำการเก็บเงินจากผู้อื่นเพื่อกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ฝ่าฝืนมีโทษไล่ออก