วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ช่องทางการชำระค่าสมัคร

สนใจสมัครเรียน ช่องทางการชำระค่าสมัคร

โอนผ่านบัญชีธนาคาร (Mobile Banking)

โอนผ่านบัญชีธนาคาร (Mobile Banking)


สามารถโอนค่าสมัคร ผ่านทาง Mobile Banking Application (แอพพลิเคชั่นของธนาคารใดๆ ก็ได้) หรือ ไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้บ้านคุณได้เลย*กรุณาเก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินไว้กับตัวด้วยค่ะ
ธนาคารกรุงไทย

หรือ
ชำระเงินผ่านระบบ (Teller Payment)

ชำระเงินผ่านระบบ (Teller Payment)


ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินผ่านระบบ (Teller Payment) แล้วนำใบแจ้งชำระเงินฉบับนี้ ไปติดต่อชำระได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ *กรุณาเก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินไว้กับตัวด้วยค่ะ