วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

โครงสร้างบุคลากร

เกี่ยวกับวิทยาลัย โครงสร้างบุคลากร

อ. เชาวฤทธิ์ สอนเทศ
อาจารย์ประจำเเผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
อ. เทอดไกร มาดี
เจ้าหน้าที่สโตร์เเผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์