วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ สาขางานตะไบ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ สาขางานตะไบ

แผนกช่างกลโรงงาน • 31 มีนาคม 2565

แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ สาขางานตะไบ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน