วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม รางวัล ครูดีศรีอาชีวะ ปี 2563

รางวัล ครูดีศรีอาชีวะ ปี 2563

แผนกช่างกลโรงงาน • 31 มีนาคม 2565

นาย ธิปก เหมือนเมือง อาจารย์ประจำแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล ครูดีศรีอาชีวะ ปี 2563