แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

บุคลากร

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

อ. เชาวฤทธิ์ สอนเทศ
อาจารย์ประจำเเผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
อ. เทอดไกร มาดี
เจ้าหน้าที่สโตร์เเผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์