แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

การฝึกงานแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • บริษัท Film & Mac จำกัด
  ที่อยู่: ชั้น 3 โซน IT ซีคอนบางแค แขวงบางหว้า เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 • ร้านซ่อมทีวี คู่สร้าง
  ที่อยู่ 12-3 ซ.คู่สร้าง แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท APEX CIRCUIT (THAILAND) Co., Ltd.
  ที่อยู่ 39/234-236 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • ช่างเน๊ะ ออโต้คาร์
  ร้านปรับแต่งซ่อมจูนกล่อง ECU และเดินระบบไฟระบบรถยนต์
 • บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด
 • บริษัท แสงชัยอีคิพเม้นท์ จำกัด
  ที่อยู่: เลขที่ 13/24 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล นครปฐม
 • บริษัท จอร์นชวน อินดัสตรี้ จำกัด
 • บริษัท เอ-เทค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • A-TECH TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.